P
A. S-HSPU (Athlete chooses deficit)
2 Rds: 60% – 50% – 40% (of Max rep set)

*Minimal rest between sets, [2] between rounds.

 

B. AMRAP [15]:
30 DU
15 PC (115/80)
30 DU
15 T2B

 

C. 5 RNFT [C15]:
4 L-Pull-Ups
8 Deficit Pushups
12 Cal Row

F
A. Pushups
2 Rds: 60% – 50% – 40% (of Max rep set)

*Minimal rest between sets, [2] between rounds.

 

B. AMRAP [15]:
Bike 6 Cals
25 KBS (53/35)
Bike 6 Cals
15 T2B/ABMSU

 

C. 5 RNFT [C15]: same, DB Press for Pushups

L45: A, B, C[8]

 
11 07 17